Termeni și condiții

Prevederi legale

Bine ati venit pe website-ul www.tantumgrip.ro (Website-ul). Prin vizitarea acestei pagini confirmați că ați luat cunoștință de informarea cu privire la prevederile legale menționate în cele ce urmeaza și vă angajați la respectarea acestora.

Conținutul acestei pagini poate face obiectul modificărilor ulterioare, vă invităm deci să o consultați în mod regulat.

Proprietate și autorizații

Conținutul integral al Website-ului este conceput și revizuit de către SC Angelini Pharmaceuticals România SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/11231/2010, Cod Unic de Inregistrare nr. RO27723506,  și face obiectul avizării de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Viza de publicitate nr. 1087

În cazul în care întâmpinați orice probleme în utilizarea Website-ului nostru sau pentru orice alte detalii și / sau clarificări în legătura cu acesta, ne puteți contacta la: office@angelini.ro

Termeni și condiții generale de utilizare

I. Aplicabilitate

Accesul la acest Website, precum și utilizarea conținutului său se va efectua în acord cu termenii și condițiile de utilizare descrise în această secțiune si cu Politica de cookies. Simpla accesare și vizitare a Website-ului reprezintă acceptul dumneavoastră neechivoc cu privire la acești termeni și condiții generale de utilizare si cu privire la Politica de cookies.

II. Teritoriul

Informațiile prezente în conținutul Website-ului sunt destinate publicului larg și / sau profesioniștilor din domeniul sănătății din România. Alte țări în care reglementările în materie pot fi diferite de cele din România pot avea acces la conținutul acestui Website. În acest caz, este posibil ca informațiile cuprinse în Website să nu fie conforme cu reglementările aplicabile în afara României.

III. Date cu caracter personal

Pentru simpla vizitare a Website-ului, secțiunea adresată publicului larg nu este necesară furnizarea de date cu caracter personal. În cazul în care pentru utilizarea informațiilor vă vor fi solicitate asemenea date, vă rugăm ca înainte de furnizarea acestora să consultați Politica noastră de confidențialitate. 

In masura in care veti lua legatura cu noi prin utilizarea numarului de telefon al Societatii indicat in pagina Contact, dorim sa va informam ca, in masura in care nu veti fi informat altfel la momentul apelului telefonic, convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate, iar numarul dvs. de telefon nu va fi memorat.

In masura in care, in urma apelului telefonic sau primirii unui mesaj pe email, ne veti solicita un raspuns, o informatie, atunci vom prelucra, in temeiul consimtamantului dvs. acordat implicit prin transmiterea mesajului/solicitarii respective, datele dvs. personale pe care ni le veti dezvalui in mod voluntar (ex: nume si prenume, adresa de email si/sau nr. de telefon, date din continutul mesajului) exclusiv pentru a raspunde solicitarilor dvs. si doar pentru perioada atingerii scopului comunicarii dintre noi. Datele personale ar putea fi stocate pe perioada termenului de prescriptie pentru apararea drepturilor si intereselor noastre.

Datele dvs. personale nu vor fi dezvaluite niciun tert, cu exceptia consultantilor Societatii care ar trebui sa cunoasca aceste date pentru furnizarea propriilor servicii insa, in toate cazurile, acestia vor fi tinuti de obligatii de confidentialitate asumate fata de Societate.

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi: de acces la date, de a solicita rectificarea, stergerea acestora, de a va opune prelucrarii, de a solicita restrictionarea prelucrarii, de a va retrage consimtamantul, fara ca retragerea acestuia sa afecteze prelucrarea realizata inainte de aceasta retragere, dreptul la portabilitatea datelor, daca se aplica, dreptul de a va adresa cu o plangere autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal la www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., ne puteti contacta la adresa de email: office@angelini.ro

IV. Natura informațiilor cuprinse în Website

Acest Website poate conține informații referitoare la sănătate, la condiția fizică, domenii medicale sau tratamente medicale destinate exclusiv uzului uman. Aceste informații nu vor constitui, în niciun caz, o opinie medicală avizată și sunt prezentate în cuprinsul Website-ului exclusiv cu titlu informativ.

Informațiile prezentate în Website nu vor trebui în niciun caz utilizate pentru punerea unui diagnostic medical în legătură cu orice boală sau orice problemă fizică sau pentru prescrierea sau utilizarea medicamentelor. Este absolut necesar ca dumneavoastră să solicitați opinia medicului sau farmacistului, care sunt profesioniști în domeniul sănătății și care sunt singurii abilitați să vă furnizeze o opinie sau o recomandare în conformitate cu starea dumneavoastră de sănătate.

În consecință, exprimarea acordului dumneavoastră cu privire la acești termeni și condiții generale de utilizare a Website-ului reprezintă recunoașterea de către dumneavoastră a faptului că SC Angelini Pharmaceuticals România SRL și firma de hosting nu vor putea fi făcute în niciun caz responsabile în legătură cu informațiile și / sau serviciile propuse prin intermediul Website-ului și acceptarea că utilizarea acestor informații și / sau servicii sunt în totalitate sub controlul dumneavoastră și vor fi răspunderea dumneavoastră exclusivă.

Pentru orice informații în legătură cu produsele, programele sau serviciile disponibile în țara dumneavoastră vă rugăm să ne contactați la:

SC Angelini Pharmaceuticals România SRL, Str. Dr. Carol Davila nr.9, sector 5, București, Romania, 050451
Tel: 021-331-6767 | 031-805.5912 | 031-805.5913; E-mail: office@angelini.ro
Sau direct persoanei responsabile cu farmacovigilența din cadrul Companiei: Farm. Alina Gogoașă, Telefon: 0740 10 16 25; 031 410 00 81; e-mail: alina.gogoasa@angelini.ro

De asemenea, contactaţi Agenţia Naţională a Medicamentului pentru a raporta reacţiile adverse; detalii se găsesc la www.anm.ro, rubrica raportează o reacție adversă; Fax: 021 316 34 97; E-mail: adr@anm.ro; Telefon: 0757117259.

V. Drepturi de proprietate intelectuală

SC Angelini Pharmaceuticals România SRL este deținătorul numelui de domeniu www.tantumgrip.ro. De asemenea, “tantumgrip” este marca inregistrata international si comunitar, apartinand grupului Angelini. Conținutul integral al Website-ului face obiectul protecției dreptului de autor, în conformitate cu prevederile Legii 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Integralitatea acestui conținut, precum și toate elementele sale (inclusive, dar fără a se limita la: texte, scheme, animații, imagini, fotografii, ilustrații, logo-uri, sunete, melodii, denumiri comerciale, mărci înregistrate) reprezintă, în cazul în care nu se menționează altfel în mod expres, proprietatea exclusivă a SC Angelini Pharmaceuticals România SRL, care este singura abilitată să utilizeze în mod discreționar drepturile de proprietate intelectuală aferente.

În consecință, în temeiul dispozițiilor Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor legale și regulilor altor țări și convențiilor internaționale, utilizarea integrală sau a unei părți din conținutul acestui Website, mai ales în ceea ce privește reîncărcarea electronică, transmiterea, reprezentarea sau difuzarea, în orice alte scopuri mai puțin acela al uzului dumneavoastră personal și privat în context non-comercial, este strict interzisă. Încălcarea acestor dispoziții este supusă sancțiunilor legale aplicabile atât în baza Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cât și a Codului Penal, mai ales în ceea ce privește activitățile de contrafacere, încalcare a drepturilor de autor sau a drepturilor asupra mărcilor înregistrate, cât și ale Codului Civil, în materia răspunderii civile delictuale.

VI. Credite foto
Shutterstock, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL.

VII. Răspunderi și garanții

SC Angelini Pharmaceuticals România SRL depune toate diligențele pentru a asigura actualitatea și exactitatea informațiilor cuprinse în acest Website. Cu toate aceasta, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu garantează în niciun fel că aceste informații sunt exacte, complete și actualizate. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu oferă nicio garanție, expresă sau tacită în legătură cu conținutul integral și / sau parțial al Website-ului. Cel mai important, nicio informație cuprinsă în acest Website, sub orice formă, nu reprezintă o opinie medicală avizată. În consecință, consultarea acestui Website nu vă exonerează de obligația de a solicita opinia sau de a consulta un profesionist în domeniul sănătății (medic, faramacist etc.).

În niciun caz SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu poate fi făcută responsabilă de niciun eventual prejudiciu, direct sau indirect, survenit din orice cauză și având orice consecințe derivând din consultarea și / sau utilizarea conținutului acestui Website. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu își asumă nicio responsabilitate în caz de întrerupere a posibilității de utilizare sau inaccesibilitate a Website-ului, de contactare de viruși informatici, de orice prejudiciu cauzat de acte fraudulente pentru terți prin intermediul acestui Website (de exemplu cele făcute de hackeri).

VIII. Modificarea prezentelor condiții generale de utilizare

SC Angelini Pharmaceuticals România SRL vă informează că prezentele condiții generale de utilizare a Website-ului pot fi modificate în orice moment, fără nicio informare prealabilă. Aceste modificări sunt publicate prin încărcarea acestora pe această pagină și vor fi considerate ca fiind acceptate de dumneavoastră fără rezerve în cazul în care accesați Website-ul ulterior momentului publicării acestora. Vă recomandăm să consultați cu regularitate prezenta secțiune.

IX. Litigii

Prezentele condiții generale de utilizare sunt guvernate de legea română aplicabilă și se vor completa cu prevederile acesteia.
Instanțele din România sunt competente să soluționeze orice litigiu în legătura cu acest Website.

© SC Angelini Pharmaceuticals România SRL – toate drepturile rezervate.

Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
Sfaturile și orice alte informații despre sănătate disponibile pe www.tantumgrip.ro au rol informativ și educațional. Acestea nu pot înlocui consultul medical sau diagnosticul stabilit în urma investigațiilor și analizelor medicale.
Pentru orice problemă de sănătate vă sfătuim să consultați un medic specialist.